Czym jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej to specjalnie dedykowana strona internetowa dla jednostek publicznych, w tym placówek oświaty, zobligowanych do jej posiadania ustawą z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198). Podmioty publiczne, które realizują cele publiczne oraz dysponują majątkiem publicznym, mają obowiązek publikować informacje dotyczące ich działalności. Dokładny spis jednostek zobligowanych do posiadania strony podmiotowej BIP reguluje artykuł 4.1 w/w ustawy. Rodzaj i zakres informacji, jakie powinien zawierać BIP, został wymieniony w Rozporządzeniu w sprawie BIP z dnia 18 stycznia 2007 r.

Czym jest wzorcowy BIP?

To inteligentny system udostępniania informacji publicznej opracowany na podstawie aktualnych przepisów prawnych oraz potrzeb i oczekiwań redaktorów. Wdrożony został w ponad 1100 jednostkach publicznych, w których obsługiwany jest przez ponad 2300 użytkowników każdego dnia.

Dlaczego potrzebuję stronę podmiotową BIP?

Umożliwia profesjonalnie i rzetelnie wywiązać się z obowiązku ustawowego w zakresie udostępniania informacji publicznej. Podnosi efektywność pracy redaktorów. Otrzymuje najwyższe wyniki podczas kontroli i audytów. Jego jakość gwarantowana jest przez Certyfikat Przejrzystości Publicznej.

Wizualizacja BIP

KORZYŚCI Z POSIADANIA BIP

Dostępność

Dostępność

Dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych

Responsywność

Responsywność

Dostosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych

Strona z certyfikatem

Strona z Certyfikatem

Certyfikat Przejrzystości Publicznej – dowód wywiązywania się z ustawowego obowiązku

Wpis do krbip

Wpis do KRBIP

Wpis do Krajowego Rejestru Biuletynów Informacji Publicznej

Nowoczesny panel administracyjny

Nowoczesny panel administracyjny

Nowoczesny panel do zarządzania treścią

Niski roczny abonament

Koszty

Niski roczny abonament

Publiczny
Responsywność
Dostosowanie BIP do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.
Przejrzysty
Dostępność
Dostosowanie BIP do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wizualizacja BIP

PROGRAMY PROMOCYJNE

Placówki, które posiadają Wzorcowy BIP przystąpią do ogólnopolskiego programu "Publicznie Przejrzyści" oraz otrzymają Certyfikat Przejrzystości Publicznej.

Program powstał z myślą o jednostkach publicznych, które wywiązują się z ustawowego obowiązku, jakim jest posiadanie własnej strony podmiotowej BIP oraz udostępniają informacje publiczne i zapewniają dostęp do publikowanych informacji osobom niepełnosprawnym, a także starszym.

Certyfikat Publicznie Przejrzyści
Logo Publicznie Przejrzyści

Certyfikat Przejrzystości Publicznej

Uczestnicy Programu otrzymają Certyfikat Przejrzystości Publicznej, który jest potwierdzeniem posiadania strony podmiotowej BIP zgodnej z aktualnymi przepisami prawa. Dodatkowo Certyfikat buduje wizerunek jednostki, jako rzetelnej, przejrzystej oraz dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

Certyfikat wydawany jest jednostce automatycznie po podpisaniu umowy dotyczącej wdrożenia strony podmiotowej BIP.

Logo KRBIP

Krajowy Rejestr Biuletynów Informacji Publicznej

Strony podmiotowe BIP Uczestników Programu "Publicznie Przejrzyści" zostają automatycznie wpisane do Krajowego Rejestru Biuletynów Informacji Publicznej.

Głównym założeniem KRBIP jest wykazanie faktycznej ilości podmiotów posiadających strony podmiotowe BIP do ogólnej liczby podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej w określonych kategoriach.

Wizualizacja KRBIP
Urząd Gminy w Giżycku

Urząd Gminy w Giżycku

Urząd Gminy w Gołuchowie

Urząd Gminy w Gołuchowie

Urząd Miejski w Tczewie

Urząd Miejski w Tczewie

Urząd Miejski w Węgorzewie

Urząd Miejski w Węgorzewie